هواکش چیست ؟
در این مقاله می خواهیم درباره هواکش و کاربرد آن و همچنین انواع هواکش (سانتریفیوژ) صحبت کنیم.

برای حرکت هوا در یک سیستم تهویه و نیز غلبه بر افتهای موجود در سیستم، نیاز به انرژی است. این انرژی ممکن است به صورت جا به جایی یا شناوری باشد. به هر حال اغلب سیستم ها احتیاج به نوعی وسیله به حرکت درآورنده و نیرو دخنده هوا نظیر هواکش یا بادبزن دارند.

در این مقاله و مقالات بعدی درباره انواع مختلف وسایل به حرکت درآورنده هوا که در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند بحث و در انتخاب هواکشها در شرایط معین راهنمایی هایی ارائه خواهد شد. همچنین درباره نصب صحیح آن در یک سیستم برای رسیدن به هدف موردنظر توضیح داده خواهد شد. انتخاب یک هواکش، کار پیچیده ای است و بهتر است فرد تمام اطلاعات موجود را از موسسات تجاری که در این زمینه به طور کاربردی فعالیت می کنند و نیز از سازنده ها کسب کند.

هواکش

وسایل به حرکت درآورنده هوا را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

هواکش یا بادبزن ها Fans
تخلیه کننده های هوا یا برونپاش ها Ejectors

تخلیه کننده های هوا راندمان عمل پایینی دارند و فقط برای جا به جایی مواد خاص به کار می روند. هواکشها وسایل اصلی و عمده به حرکت درآورنده هوا بوده و در کاربردهای صنعتی به کار می روند. هواکش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

محوری
گریز از مرکز
انواع مخصوص

به طور کلی و به عنوان یک قاعده اصلی و عمومی می توان گفت که هواکشهای محوری برای گذر هوای بالا و مقاومت کم و هواکش های گریز از مرکز در گذر حجمی کم و مقاومت بالا به کار می روند.